Provoz: celodenní

Počet tříd: 2

Kapacita školy: 35 žáků 

Počet pracovníků: 3 učitelé + asistenti

Mateřská škola Sokoleč je samostatným právním subjektem od roku 2017. Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu, která sdílí budovu se Základní školou letce Františka Nováka.

Mateřská škola v Sokolči je umístěna v budově základní školy která byla vybudována starousedlíky roku 1904 v secesním stylu pro nevyhovující prostředí původní historické budovy staré školy. Pozemek s velkou zahradou je situován s historickou budovou na východ a zahradou na západ. V prostorách původně obecné školy vznikl nejprve pro potřeby matek zemědělský útulek a od roku 1964 mateřská škola.

6:30 –  8:20

 

Scházení dětí, spontánní činnosti,

hry v centrech aktivit

8:20 – 8:45

Úklid, tělovýchovná chvilka

8:45 – 9:00

Hygiena, svačina

9:00 – 9:45


Didakticky zacílené řízené činnosti, vzdělávací činnosti, pracovní a výtvarné činnosti

9:45 – 11:45

Převlékání, pobyt venku

11:45 – 12:15

Hygiena, oběd

12:15 – 14:00

Odpočinek

14:00 – 16:00

 

Odpolední svačina,

hry v centrech aktivit, zahrada

 • Třídy

  Mateřská škola má dvě třídy – Oranžovou (12 míst)Zelenou (23 míst). Každá třída má vlastní jídelnu a herní vybavení, které odpovídá věkové skupině dětí. Oranžová třída je v odpoledních hodinách využívána jako ložnice.

 • Interiér

  Interiér je členěn pomocí nábytku do koutků, které dětem nabízejí dostatek soukromí k individuálním činnostem, ale i prostor pro skupinové činnosti, vybavení odpovídá počtu dětí i jejich věku. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.

 • Nábytek

  Obě třídy jsou vybaveny novými velikostně nastavitelnými stoly a židličkami. Novým nábytkem, který je z velké části dětem volně přístupný.

 • Technické vybavení

  Počítač se skenerem a tiskárnou, interaktivní televize, magnetofon, mikrovlnná trouba; hudební vybavení: klasický klavír, klávesy, akordeon, drobné hudební nástroje

 • Zahrada

  Z budovy můžeme zadním vchodem vyjít do zahrady. Zahrada je vybavena travnatým povrchem s malým umělým svahem i částí zpevněné plochy se silnicí. Dřevěná průlezka se skluzavkou „Pastelka“, dřevěný domeček, dvě pískoviště, lavičky a několik plastových prvků. Sklad je vybaven sportovním náčiním, hračkami a nářadím pro hry dětí. Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.

 • Bezpečnost

  Vnitřní i venkovní prostory odpovídají bezpečnostním i hygienickým normám dle platných předpisů. Pořádek a čistota je udržována kvalitní technikou – vodní vysavač s klepačem, čistící stroj na dlažby. Ve třídách máme čističky a zvlhčovače vzduchu