Kroužky v mateřské škole


Plavecký výcvik

 

Probíhá každou středu od 19.9.2018. Veškeré informace k plaveckému výcviku naleznete ZDE.

 


Kroužek angličtiny

 

ANGLIČTINA I  – úterý 8:00 – 8:45, 680 Kč (platba za září – říjen + učebnice)

ANGLIČTINA II – čtvrtek 8:00 – 8:45, 630 Kč (platba za září – říjen + učebnice)

Nevíte, do které skupiny Vaše dítě patří? Seznam rozřazených dětí visí na nástěnce v MŠ.

Paní učitelka rozdělila děti na 2 skupiny a budou se moci účastnit všichni přihlášení. Po dobu plavání bude mít kroužek ANGLIČTINA I  v úterý od 8:00 a ANGLIČTINA II  ve čtvrtek. Po skončení plavání potom ve středu a ve čtvrtek. V případě neúčasti dítěte pro nemoc si budou děti moci nahradit kroužek ve druhé skupině v příštím týdnu. První platba bude na září, říjen podle seznamu (+280 Kč na učebnice do MŠ a s CD pro Vás domů).

 


Logopedický kroužek

 

Kroužek probíhá v pondělí (liché týdny) odpoledne v kabinetu ZŠ, děti navštěvují logopedku individuálně podle časového rozvrhu. Časový rozvrh je vyvěšen na nástěnce v mateřské škole. Logopedie se neplatí ve školce, ale přímo u vedoucí kroužku!

Výuku zajišťuje Mgr. Jana Králová. 

 


Pohybové hry předškoláků

 

Probíhají ve středu (sudé týdny) v tělocvičně základní školy nebo na hřišti. Jedná se o kroužek pouze pro předškolní děti. Kroužek začíná ve 13:15, končí ve 14:00. Na pohybových hrách jsou děti seznamovány prostřednictvím zajímavých aktivit a her seznamovány se základy tělesné výchovy. Kroužku se zároveň účastní i děti z 1. třídy. Cena bude upřesněna.

Co potřebují děti na cvičení: tričko, tepláky (kraťasy) na cvičení, cvičky do tělocvičny (!!!). Bez vhodných bot a cvičebního úboru nebudou děti na cvičení vpuštěny.

Výuku zajišťuje Bc. Radka Kubátová.

V den kroužku nepůjdou děti po obědě odpočívat, ale zúčastní se přípravy pro předškoláky. Během této přípravy se budeme věnovat rozvoji dětem v oblasti grafomotoriky, předmatematických představ a rozumových schopností. Děti si také můžete po obědě vyzvednout a následně je přivést až na kroužek.

 


Flétna

 

Koužek probíhá každé úterý odpoledne. Děti se kroužku účastní individuálně. Pro více informací kontaktujte pana Svobodu.