Zápis z třídní schůzky 14.2.2019

DATUM: 14. 2. 2019 od 16.15 – 17.00 hod.

PŘÍTOMNO: Mgr. Jana Boumová, Petra Kurucová, Bc. Petra Boumová, Jana Kosinová, host – Mgr. Lucie Sladká – ředitelka školy.

Rodiče podle přiloženého podpisového archu.

 

PROGRAM:

 1. Zahájení třídní schůzky, přivítání rodičů – společná pro všechny rodiče
 2. Jarní prázdniny – běžný provoz, pouze v jedné třídě) vzhledem k počtu dětí.
 3. Termíny uzavření MŠ o velikonocích 19. – 22. 4. 2019, státní svátky – středy 1. 5. A 8. 5. 2019.
 4. Doplnění evidenčních listů a další potřebné dokumentace.
 5. Informace o zápise z kontroly KHS-Nymburk.
 6. Praní prádla – lůžkoviny budou předány v igelitových taškách, při vracení zpět prosíme vyžehlené opět v igelitové tašce ne volně.
 7. Připravované aktivity a činnost dětí v MŠ – 5. 3. – výlet do Poděbrad – návštěva kina, 6. 3. – divadlo v MŠ „Jedeme na safari.“, 11. 3. pouze předškoláci – lezecká stěna v DDM s kvalifikovanými instruktory, 13. 3. 2019 – jedeme do pohybového parku TONGO v Hradci Králové, 15. 3. – divadlo v MŠ – „Šel zahradník do zahrady“. Připravovaná „Aprílová besídka“ – 2. 4. 2019 a další akce.
 8. Seznámení s termínem zápisu do první třídy – 4.dubna 2019, v MŠ bude vyvěšen časový harmonogram – můžete si volit čas zápisu.
 9. Vystoupení ředitelky školy Mgr. Lucie Sladké – seznámení se změnami při zápisech do první třídy, se současnou legislativou vzhledem k odkladům školní docházky – včasné vyšetření v PPP, k zápisu je třeba přinést doporučení z poradny a doporučení od pediatra, případně odborného lékaře. K zápisu se dostaví i děti s odkladem školní docházky. Jak probíhá zápis. Organizace provozu v ZŠ – „Školáček“ po zápisu do 1. třídy pro přijaté děti. Předání materiálů rodičům –  Desateru pro rodiče: Materiál pro PV, čj. MSMT – 9482/2012-22.
 10. Pokud mají rodiče zájem – konzultace o dětech pondělí až středa v odpoledních hodinách po dohodě s ředitelkou v kanceláři mš.
 11. Poděkování rodičům a rozdělení do oranžové třídy děti 4- 5 let s maminkami a předškoláci do zelené třídy (poděkování maminkám palečků za účast)

 

Zelená třída – práce s předškoláky paní učitelky – Jana Boumová, Petra Boumová, paní ředitelka ze ZŠ

 • Myšlenková mapa ideálního prvňáka – spolupráce rodiny a školy na jednotlivých oblastech edukace dítěte předškolního věku.
 • DĚTI: děti kreslí u stolečků postavu
 • RODIČE: Na co se u dětí před školu zaměřit – „Desatero“ – správná výslovnost – logopedie, soustředění 10 – 15 minut na činnost, neodbíhat, dokončit práci, správné sezení, držení tužky, znát své jméno a bydliště
 • SPOLEČNĚ: postava a co jí chybí, co by měla mít
 • DĚTI: geometrické tvary podle pokynů, orientace v prostoru i rovině, číselná řada, počet 1 – 10, více, méně, stejně, správné držení tužky, stříhání, trhání, vybarvování, skládání – průběžná ukázka činností dětí – pozorování maminek dětí v průběhu práce.
 • PŘEDŠKOLÁČEK – cílené příprava, Medvídek Nivea.
 • Společné shrnutí a zhodnocení, dotazy, diskuze, malé občerstvení pro děti i rodiče.

 

Oranžová třída – práce se střední věkovou skupinou –  paní učitelka Petra Kurucová + Jana Kosinová

 • DĚTI: ukázka cvičení jógy – pohybové aktivity dětí  – hrubá motorika, návazně procvičování jemné motoriky, práce s tužkou (trojboká, silná) – spolupráce rodičů – správný úchop, první grafomotorika.
 • Sebeobsluha, oblékání, správné použití lžíce, hrnečku, začínáme s příborem, stříhání, trhání papíru, skládání, mačkání, modelování.
 • Kresba – jednoduché kresby, postava. Mluvní projev, doporučení logopedické péče, povídat s obrázky, jednoduchý děj.
 • Konstruování – hry se stavebnicemi, kostkami, vytváření podle jednoduchých pokynů.
 • Společné shrnutí a zhodnocení, dotazy, diskuze, malé občerstvení pro děti i rodiče.

 

Zapsala: Mgr. Jana Boumová