Projekt


MOSTY MEZI GENERACEMI - Když se potkají generace, dějí se zázraky!

Se seniory spolupracuje naše mateřská škola již několik let. V podstatě naprosto nenásilně vše vyplynulo z života naší obce – babičky a dědečkové, prababičky a pradědečkové, jako přirozená součást života našich dětí, protože v obci jsou více generační domy starousedlíků přirozenou součástí běhu života. Pořádá obec posezení pro seniory, program a dárečky většinou připraví děti z MŠ. Máme v obci Seniorpark, i nás při vycházkách okolo zajímá život uvnitř. Zaměstnanci Seniorparku jsou prarodiče dětí z MŠ, mnohé děti žijí v nových domech okolo. Tak nějak přirozeně se vytvořila spolupráce mezi námi, byť nahodilá ale vytrvalá. Spolupráce se Stacionářem v Kluku je vlastně stejná varianta pouze se o kousek přesuneme.

 

MEZI NÁMI o. p. s. – PROGRAM POVÍDEJ

Tak nějak jsme se z nahodilé činnosti dopracovali až k Obecně prospěšné společnosti Mezi námi. Tato organizace byla založena v listopadu 2013 jako nezisková organizace. Zrodila se z pocitu několika lidí, že je nenapravitelná škoda, když se vazby mezi generacemi nevytvářejí a neudržují. Cílem této organizace je podpora a koordinace vlastních mezigeneračních setkání, tedy setkávání dětí ve věku předškolním a školním se seniory, ve formě besídek, návštěv a různých společných činností v domově důchodců s cílem zlepšení kvality života, obohacování a vytváření pozitivních vztahů všech generací. Systematické aktivity, připravované vždy na míru v souladu se vzdělávacím programem mateřské školy, aktivačním plánem seniorského zařízení a také s podporou Mezi námi o.p.s., která vyústí pro nás získáním oprávnění k užívání značky „MEZIGENERAČNĚ“

 

Značka MEZIGENERAČNĚ…

 • Je oceněním naší dosavadní práce a vynaložené energie v mezigenerační oblasti
 • Znamená prestiž a výjimečnost
 • Znamená, že jsme součástí jedinečného dlouhodobého projektu, který napomáhá sbližování generací
 • Ukazuje, že umožňujeme svým zaměstnancům se podílet na netradičních aktivitách, které je obohacují a inspirují
 • Je důkazem, že právě u nás to mezigeneračně žije!

Jak získáme značku MEZIGENERAČNĚ…

 • Zapojit se do programu Povídej, a to realizací nejméně sedmi mezigeneračních setkání pravidelně v průběhu 12 měsíců.
 • Spolupracovat s koordinátorem Mezi námi při plánování, realizaci a hodnocení mezigeneračních aktivit.
 • Ve spolupráci s koordinátorem Mezi námi budeme informovat o partnerství s Mezi námi a o mezigeneračních aktivitách na svých obvyklých komunikačních kanálech (např. webových stránkách či vhodných místech v budovách zařízení, např. na nástěnce)
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLEČ, příspěvková organizace – Seniorpark Sokoleč

Plán akcí na školní rok 2019 – 2020

Vždy druhé pondělí v měsíci od 10.00 – 11.00 hodin v prostorách Seniorparku ( pokud nebude dohodnuto jinak). Činnosti budou  prováděny převážně s předškoláky.

 

ZÁŘÍ – „Zpíváme, tancujeme a hrajeme pro babičky a dědečky“ – vystoupení pro seniory 30. 10. 2019 – 10.00 HODIN

 • Vystoupení ke Dni seniorů
 • Lidové písničky
 • Orffovské doprovody
 • Lidové tanečky
 • Kontaktní dětské hry – Milá babičko. Posílám ti křečka…..

ŘÍJEN – „Ahoj, já jsem……., já se jmenuji……“

 • Hry se jmény, vytleskávání, hláskování, slabikování, skládání jména
 • Prosociální hry
 • Sdělování prázdninových zážitků
 • Balíme kufr

LISTOPAD – „Podzim klepe na dveře“

 • Pavučina citů – posílám klubíčko
 • Vyrábíme podzimní dekorace z dýní

PROSINEC – „Zpívání u vánočního stromu“

 • Nácvik koled, společné zpívání u vánočního stromu
 • Účast na Vánočním trhu

LEDEN – „Experimenty se sněhem a ledem“

 • Stavíme sněhuláky
 • Experimenty s ledem a sněhem – barvení, ledové dekorace

ÚNOR – „Jémine, Domine, Masopust pomine“

 • Písnička – „V dobrém jsme se sešli“ – společný nácvik“
 • Pečení koblih.

BŘEZEN – „Březen za kamna vlezem – kniha náš kamarád“

 • Staré a nové knihy.
 • Co nám maminky čítávali.
 • Porovnávání knížek ze zdrojů dětí a seniorů – společné a rozdílné znaky
 • Zacházení s knihou

DUBEN – „Veselé Velikonoce“

 • Jak jsme koledovali dřív a jak dnes.
 • Dědo, upleť pomlázku – podle možnosti ukázka pletení pomlázky.
 • Výroba velikonoční dekorace.

KVĚTEN – „Máj, máj, máj, zelená se háj“

 • Česká Beseda – vystoupení s tanečkem.
 • Dětské letní hry dříve a dnes.
 • Drobnosti pro potěšení.

ČERVEN  – „Dětský den u babiček a dědečků“

 • Soutěže, hry
 • „Kufr – k čemu to sloužilo dříve a dnes“
 • Společné zhodnocení celoročního programu
 • Společné občerstvení

Závěr – vyhodnocení aktivit ve spolupráci se zaměstnanci Seniorparku a koordinátorem Mezi námi.

 

Připravil: kolektiv učitelek a dětí z Mateřské školy Sokoleč.

Ředitelka mateřské školy:  Mgr, Jana Boumová