Vychovávat a vzdělávat k sociálnímu a emočnímu růstu – emoční inteligenci. Dokázat se orientovat ve světě emocí, komunikace a sociálních vztahů. Dokázat prožívat lásku a sounáležitost se svými blízkými, navazovat nová přátelství.