Vycházíme z  přirozených lidských potřeb a postupně stoupáme vzhůru po Maslowově pyramidě. Uspokojování potřeb ve vyšších patrech závisí na uspokojování potřeb v nižších patrech.