Vychovávat děti k celoživotnímu vzdělávání. V edukačním procesu rozvíjíme smyslové vnímání dětí, získávání nových poznatků prožitkovým učením. Podporovat rozvoj jejich vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším poznávání a učení.