Posilovat a kultivovat osobnost dítěte, přirozeným způsobem je seznamovat s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí. Tyto tradice vhodně použít v nových moderních vztazích a souvislostech.