Zakódování určitých estetických norem – výtvarných, hudebních, pracovních a pohybových dovedností dětí. Vytvářet pozitivní vztah ke kultuře a umění, samostatně a aktivně se realizovat prostřednictvím těchto činností.