Vychovávat ke zdravému životnímu stylu – nahlížet na zdraví jako jednotu tělesné i duševní pohody. Rozvíjet povědomí o vlastním těle s přihlédnutím k okolním faktorům, které mohou působit pozitivně i negativně na jejich zdraví. Pomoci dětem objevovat radost z pohybu.