Sokolík poznává sebe a své blízké

Téma: U nás ve školce

V tomto tématu probíráme život v MŠ, pravidla a zvyky, které dodržujeme, pravidla společného soužití. Děti se seznamují s novými kamarády, znát jejich jména, svou značku, vytvářet si vzájemné vztahy s kolektivem.