INFORMACE PRO NOVÉ DĚTI

DNE 30.6. 2020 PROBĚHNE TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

od 15:30 v budově staré mateřské školy.

Prosíme, aby byla schůzka bez dětí. 

Program:

 • Pokyny k nástupu do MŠ Sokoleč
 • Užitečné informace pro rodiče dětí, které nastupují poprvé do mateřské školy
 • Adaptační program
 • Organizace a provoz v novém objektu 
 • Slavnostní otevření a prohlídka nových prostor
 • Složení tříd a paní učitelky na třídách.

STÁHNĚTE SI:

VYHLÁŠENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

 

Dne 28. 5. 2020 od 12.00 hodin bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.

 • Dne 28. 5. 2020 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí, nebo obdržení rozhodnutí.
 • Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 • Školní rok 2020/2021 pro nově přijaté děti začíná v úterý 1.9.2020.