VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

INFORMACE K ZÁPISU na školní rok 2019/2020

  • Dne 28. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno na vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.
  • Dne 28. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
  • Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí, nebo obdržení rozhodnutí.
  • Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
  • Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
  • Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019.