Školní rok 2018-2019

Poslední střípky z minulého školního roku
Podívejte se na to, jak jsme s dětmi prožívali poslední dny před prázdninami, jezdili na výlety a loučili se s předškoláky.