Jak se oblékáme v zimě?

Jak se oblékáme v zimě?
V rámci tohoto tématu jsme si s dětmi povídali o počasí a ročních obdobích a o tom, jak bychom měli reagovat na tyto změny. Naším cílem bylo především trénovat s dětmi praktické dovednosti - umět se obléknout, svléknout a srovnat si oblečení.