SLUNÍČKA – Co se děje v lese a na paloučku

SLUNÍČKA - Co se děje v lese a na paloučku
Co je vlastně les? A jaké jsou v něm stromy? Učíme se poznávat jehličnaté a listnaté stromy, hrajeme si s přírodninami, které zde najdeme, děláme si lesní překážkovou dráhu. Zároveň si povídáme o lesních zvířátkách a jejich přípravě na zimu.