SLUNÍČKA – Kde je moje doma

SLUNÍČKA - Kde je moje doma
S dětmi jsme navštěvovali jejich domy, učili jsme se orientovat ve vesnici a poznávat důležitá místa v okolí. S předškoláky jsme se zaměřili na to, aby zvládli říci, v jaké ulici bydlí. Zároveň jsme si povídali, kdo v našem domečku bydlí - naše rodina. Své znalosti děti rozšiřovaly pomocí technik dramatické výchovy a maňásků.