SLUNÍČKA – Počasí

SLUNÍČKA - Počasí
Téma bylo věnováno Počasí - poznávali jsme a pojmenovávali změny v přírodě související s počasím, ročními obdobími a oblékáním. Velkou částí tématu však bylo poskytnout dětem možnost experimentovat s různými technikami kresby a malby a dát jim prostor samostatně se umělecky vyjádřit. Práce děti vyráběly kolektivně či v menších skupinkách. Rozvíjeli jsme tak zároveň schopnost spolupráce a ohleduplnosti ke kamarádům.