STONOŽKA – Kde je moje doma

STONOŽKA - Kde je moje doma
Společné poznávání vesnice, ve které je naše škola. Děti nám ukázaly, kde bydlí a zda cestu znají. Snažily se znát svojí adresu a pojmenovat členy své rodiny - jak lidí, tak i zvířat. Společně jsme vytvořily mapu Sokolče a zakreslily do ní významné budovy v obci. Během procházek se snaží budovy poznávat a dozvídají se, kdo v nich bydlí a pracuje.