NOVINKY

Návštěvní hodinky v MŠ 2023

Mateřská škola Sokoleč pořádá pro budoucí zájemce návštěvní hodinky v naší mateřské škole.

 • 6. 3. 2023–pondělí od 15. 00–16. 00 hodin
 • 27. 3. 2023–pondělí od 10. 00–11. 00 hodin
 • 24. 4. 2023–pondělí od 15. 00–16. 00 hodin

Přijďte se podívat, popovídat si a od 27. 3. vyzvednout tiskopisy k zápisu.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Vyšetření Prima Vizus

Proběhne ve čtvrtek 23. 3. 2023 v 11:00 v mateřské škole. Pokud budete mít zájem o vyšetření očí Vašich dětí, přihlaste se u paní učitelky ve své třídě. Při vyšetření nejsou třeba rodiče, a budou dodržena všechna bezpečnostní opatření. Do 22. 3. je třeba zaplatit v MŠ 200,- Kč za vyšetření dále vyplnit a podepsat tiskopis na přihlášení. Prosím zájemce domluvte se s paní učitelkou ve třídě. PO VYŠETŘENÍ obdrží zapsaný rodič na e-mail přístupový kód k výsledkům. 

Děkuji   Mgr. Jana Boumová 

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Ve dnech od 23.12.2022 – 2.1.2023 bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola z provozních důvodů uzavřena. Provoz mateřské školy končí ve čtvrtek 22.12. a začíná v úterý 3.1.2023.

Jana Boumová, ředitelka školy.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Dekujeme za příjemné chvíle strávené u vánočního punče a stromečku s koledami. Jsme moc vděční za všechny vaše příspěvky a výrobky. Přejeme krásné Vánoce!

 

ZÁPIS UKRAJINA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jana Boumová
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

·        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

·         kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування
у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з
тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.


Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022 15:00 – 16:00


Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace, Kolínská 424, Sokoleč, 29001

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до

дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які
зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
e) potvrzení dětského lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu (všechny přihlašované děti)
Підтвердження від педіатра, що дитина здорова і дитина може вступати в колектив
(всіх зареєстрованих дітей)
4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.


V /м. Sokolči dne/дата  7.  6. 2022
Mgr. Jana Boumová
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

NÁVŠTĚVNÍ HODINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Sokoleč pořádá pro budoucí zájemce návštěvní hodinky v naší mateřské škole.

11.4.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

2.5.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

Přijďte se podívat, popovídat si vyzvednout tiskopisy k zápisu.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Mgr. Jana Boumová ředitelka MŠ

 

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Dekujeme za příjemné chvíle strávené u vánočního punče a stromečku s koledami. Jsme moc vděční za všechny vaše příspěvky a výrobky. Přejeme krásné Vánoce!

 

ZÁPIS UKRAJINA

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Mgr. Jana Boumová
oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:
повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону No 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

·        kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje
se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

·         kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування
у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з
тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.


Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: 21. 6. 2022 15:00 – 16:00


Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Sokoleč, příspěvková organizace, Kolínská 424, Sokoleč, 29001

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до

дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:
Законні представники зобов’язані подати такі документи:
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу
b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);
документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);
c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;
документ, що дає право представляти дитину;
d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))
довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які
зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)
e) potvrzení dětského lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu (všechny přihlašované děti)
Підтвердження від педіатра, що дитина здорова і дитина може вступати в колектив
(всіх зареєстрованих дітей)
4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.


V /м. Sokolči dne/дата  7.  6. 2022
Mgr. Jana Boumová
Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

NÁVŠTĚVNÍ HODINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Sokoleč pořádá pro budoucí zájemce návštěvní hodinky v naší mateřské škole.

11.4.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

2.5.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

Přijďte se podívat, popovídat si vyzvednout tiskopisy k zápisu.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Mgr. Jana Boumová ředitelka MŠ

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023

Proběhne ve středu 11.5.2022.

Více informací ZDE

NÁVŠTĚVNÍ HODINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Mateřská škola Sokoleč pořádá pro budoucí zájemce návštěvní hodinky v naší mateřské škole.

11.4.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

2.5.2022 – pondělí od 15. 00 – 16. 00 hodin

Přijďte se podívat, popovídat si vyzvednout tiskopisy k zápisu.

TĚŠÍME SE NA VÁS

Mgr. Jana Boumová ředitelka MŠ

 

Vyšetření očí PRIMA VIZUS

POZOR! PRO NEMOC PŘELOŽENO NA 31.5.2022

Vidí vaše dítě opravdu dobře? V naší mateřské škole se uskuteční vyšetření zraku pomocí speciální diagnostické videokamery.

 • Cena: 170 Kč

VYBÍRÁME NA KULTURNÍ AKCE

600 Kč

VÝLET DOBROVICE

POZOR! PŘELOŽENO NA ČTVRTEK 5.5.2022

POZOR!

Z DŮVODU KARANTÉN DĚTÍ BYL ZRUŠEN ŠTĚDRÝ DEN VE ŠKOLCE.

BYL ODLOŽEN NA LEDEN, KDY SE K NÁM VĚTŠINA DĚTÍ VRÁTÍ, ABY SI HO MOHLY UŽÍT SPOLEČNĚ S NÁMI. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE 2022.

Nebeská a pekelná školka

nás čeká ve středu 1.12. a čtvrtek 2.12. v obou třídách…

Více informací naleznete na plakátech ve školce.

 

Akce u Chovatelů

« z 12 »

Návštěva SeniorParku Sokoleč

« z 12 »

MILÍ RODIČE, na stránkách již najdete fotografie z nového školního roku. 

MENU – FOTOGALERIE – ŠKOLNÍ ROK 2021-22

Fotogalerie je chráněna HESLEM, které vám bylo předáno na třídní schůzce. Pokud heslo neznáte, zeptejte se, prosím, paní učitelky ve vaší třídě.

FOTO

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

ve čtvrtek 2.9. 2021 od 16:00

v zasedací místnosti nového Obecního úřadu

PROGRAM:

 • harmonogram školního roku 2021/2022
 • návštěva ředitelky ZŠ Mgr. Lucie Sladké a informace ohledně přípravy předškoláků v novém školním roce
 • seznámení se školním a provozním řádem MŠ
 • informace pro rodiče nových dětí

ÚTERÝ 29.6. TŘÍDNÍ SHŮZKA PRO RODIČE VŠECH DĚTÍ

 • Předškoláci – konzultace s Mgr. Lenkou Pokornou – co si připravit do ZŠ
 • Ostatní – kroužky v novém školním roce, platby školné a stravné, vyúčtování akcí pro rok 2020/2021, doplatky a přeplatky
 • Od 16:00 na zahradě Mateřské školy Sokoleč. Bez přítomnosti dětí.

STŘEDA 30.6. TŘÍDNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVÝCH DĚTÍ

 • Třídní schůzka pro rodiče dětí, které budou nastupovat do MŠ od září 2021.
 • Od 15:00 v budově MŠ. Bez přítomnosti dětí.

NÁVŠTĚVNÍ HODINKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE – PRO NOVÉ DĚTI

 • 1.7. od 9:00 do 10:00
 • 2.7. od 14:00 do 15:00

INFO

Výlet do Bioparku štít a na Karlovu Korunu

« z 12 »

Výlet předškoláků – MIRÁKULUM

« z 12 »

POZOR! KROUŽEK PLAVÁNÍ

Plavecký bazén Aquabella Poděbrady je znovu otevřen. Je tedy obnoven KOUŽEK PLAVÁNÍ. 

První plavání je v úterý 8.6.2021.

Více informací v MŠ.

PLAVÁNÍ

Základní škola letce Františka Nováka připravila pro své budoucí prvňáčky 

PŘEDŠKOLÁČKA

 • vždy ve středu: 19.5., 26.5., 2.6.2021
 • od 12:30 do 14:00 hodin

Děti odvedou učitelky po obědě do ZŠ, po skončení se opět vrátí do školky, kde si je budete moci vyzvednoutš

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – TERMÍNY

 • Proběhne dne 12.5. v budově MŠ Sokoleč V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
 • Bez přítomnosti dítěte
 • Je nutné se registrovat na termín

ZÁPIS

NÁSTUP DĚTÍ DO MŠ OD 3.5.2021

MŠ otevřena pro všechny děti BEZ NUTNOSTI TESTOVÁNÍ

 • Děti se vracejí do svých původních tříd (ráno prosím zvoňte na svou třídu)
 • Provoz MŠ je opět od 6:15 do 16:15
 • Obědy v pondělí vám budou odhlášeny automaticky, pokud nedorazíte. NA DALŠÍ DNY JE NUTNÉ SE ODHLÁSIT V SYSTÉMU (ZDE)

OTEVŘENO

NÁSTUP DĚTÍ DO MŠ OD 12.4.2021

Oznamujeme, že MŠ Sokoleč bude od 12.4.2021 otevřena pro předškoláky a pro děti, jejichž rodiče pracují v integrovaném záchranném systému (IZS)

 • Testování v pondělí a ve čtvrtek
 • Ráno příchod do MŠ od 6:30 do 7:45! Pozdní příchod nebude akceptován
 • V den testování půjdete postranní brankou na DĚTSKÉ HRIŠTĚ, kde dostanete pokyny od učitelek
 • Ostatní dny zvoníte na třídy, jako vždy
 • Děti budou rozděleny do tříd podle rozpisu, který dostanete v pondělí

ZÁKAZ VSTUPU S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ DOSPĚLÝCH I DĚTÍ. PODMÍNKOU PRO VSTUP DÍTĚTE DO MŠ JE TESTOVÁNÍ (výjimky v pokynech)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SOKOLEČ

Proběhne dne 12.5. v budově MŠ Sokoleč od 9.00 – 12.00 hodin a od 14.00 – 17.00 hodin. BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE. Náhradní termín dohodněte telefonicky nebo na stránkách MŠ.

ZÁPIS

ZAVŘENO

Mateřská škola Sokoleč bude uzavřena z důvodu vládního nařízení od 1.3. do 28.3.2021.

 • MATERIÁLY – najdete na stránkách a každý týden v poštovní schránce
 • PŘEDŠKOLÁCI – platí povinná školní docházka, která bude probíhat distančně. Po ukončení karantény přineste do MŠ vyplněné pracovní listy
 • Žádost o ošetřovné můžete vyplnit ZDE 

VÁNOČNÍ VIDEO BESÍDKA

Milí rodiče, babičky, dědečkové, tety, strýčkové a další příbuzní. Velmi nás mrzí, že vás v současné situaci nemůžeme pozvat do školky na tradiční vánoční besídku. Proto jsme se rozhodli vám dát malý adventní dárek. Posaďte se k obrazovce, rozsviťte si poslední svíčku na věnečku a pojďte se s námi společně podívat na vaše šikovné malé andílky.

Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků v kruhu vašich nejbližších a doufáme, že se v novém roce opět ve zdraví setkáme ve školce.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

OZNÁMENÍ RODIČŮM O UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY OD 30. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Vážení rodiče, Mateřská škola Sokoleč bude dovážet po dobu uzavření školní jídelny obědy z PragomCS (Domova pro seniory v Pňově-Předhradí), který poskytuje tyto služby také pro MŠ Pňov. Dopolední přesnídávku a odpolední svačinu si budeme zajišťovat podle připraveného jídelníčku v přípravně naší jídelny - výdejny mateřské školy.

Cena dováženého oběda pro děti bude 37,50 Kč – tuto cenu si budou hradit zákonní zástupci dítěte. Dovoz obědů a náklady na svačiny bude hradit zřizovatel - Obecní úřad Sokoleč - po celou dobu tohoto opatření.

Platba – hotově před uzavřením MŠ 22. 12. 2020 a potom, opět hotově v mateřské škole a to do 31. 1. podle skutečného odebraného počtu obědů.

Oběd lze odhlásit den dopředu do 15. 00 hodin v mateřské škole nebo telefonem. Pokud jste se nestihli odhlásit, lze oběd vyzvednou v 11.45 hodin ve výdejně MŠ, ale telefonicky je třeba se v MŠ domluvit do 10. 00 hodin opět ve třídách.

Pokud si vyzvedáváte dítě po obědě, nemají děti nárok na svačinu domů.
V PROSINCI A V LEDNU NEBUDE FUNGOVAT PŘIHLAŠOVACÍ A ODHLAŠOVACÍ SYSTÉM ŠKOLNÍ JÍDELNY! DĚKUJEME RODIČŮM ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI. Mgr. Jana Boumová

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ MŠ

Ve dnech od 23.12.2020  – 3.1.2021, bude po dohodě se zřizovatelem mateřská škola z provozních důvodů uzavřena (nelze zajistit dovoz stravování).

Provoz mateřské školy končí v úterý 22. 12. 2020 a začíná v pondělí 4. 1. 2021.

VYŠETŘENÍ OČÍ FIRMOU PRIMA VIZUS

Proběhne v pondělí 30. 11. 2020 v 10:00 v mateřské škole. Pokud budete mít zájem o vyšetření očí Vašich dětí, přihlaste se u paní učitelky ve své třídě. Při vyšetření nejsou třeba rodiče, a budou dodržena všechna bezpečnostní opatření. Do 30. 11. je třeba zaplatit v MŠ 150 Kč za vyšetření dále vyplnit a podepsat tiskopis na přihlášení. Prosím zájemce domluvte se s paní učitelkou ve třídě. Do 14 dnů obdrží MŠ obálky s výsledky, které Vám předáme.

PŘÍSNĚJŠÍ PRAVIDLA PRO VSTUP DO BUDOVY MŠ

Milí rodiče, vzhledem k horšící se epidemiologické situaci zpřísňujeme pravidla vstupu do MŠ. Pravidla platí od středy 4.11.2020.

 • V prostoru šatny mohou být pouze 3 rodiče najednou
 • Dítě vyzvedává pouze jeden dospělý bez doprovodu dalších členů rodiny či jiných osob.

PŘÍCHOD – zvoníte dole u hlavního vchodu na ORANŽOVOU třídu a čekáte na pokyn, jestli můžete jít nahoru. Učitelky pustí pouze maximálně 3 rodiče s dětmi do šatny.

ODCHOD – zvoníte dole u hlavního vchodu na ZELENOU třídu a čekáte venku před budovou na pokyn, jestli můžete jít nahoru.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

POHYBOVÉ HRY PŘEDŠKOLÁKŮ

Středa: 13:15 – 14:00

POZOR, VÝJIMKA: první kroužek bude již v pondělí 5.10. od 13:15h.

Kroužek poté proběhne vždy jednou za dva týdny ve středu. Termíny jsou uvedeny v kalendáři.

Dětem dejte: oblečení na cvičení + boty do tělocvičny + lahev s pitím. Po obědě do 13:15 budou klidové aktivity, pracovní listy, nebo odpočinek podle situace.

KROUŽEK ANGLIČTINY

Středa / čtvrtek: 7:30 – 8:00

Začátek 7. a 8. října.

Pokud jdete na čas, děti v šatně NEJDŘÍVE PŘEZUJETE a poté předáte vedoucí kroužku (kroužek probíhá v knihovně ve stejné budově)

Seznam dětí zařazených na konkrétní dny naleznete ZDE.

KURZ GRAFOMOTORIKY

LEKTORKA: Jindra Vrbenská

TERMÍNY:

pondělí 21.9.2020čtvrtek 24.9.2020
pondělí 5.10.2020čtvrtek 8.10.2020
pondělí 19.10.2020čtvrtek 22.10.2020
pondělí 2.11.2020čtvrtek 5.11.2020
 • 1. skupina – 15:00 – 15:30
 • 2. skupina – 15:45 – 16:15 (skupiny rozděleny podle přihlášení)

S SEBOU: Progresa, velkou houbu

ÚČAST S RODIČEM!

VÁŽENÍ RODIČE A PŘÍBUZNÍ, VZHLEDEM K NOVÉMU NAŘÍZENÍ VLÁDY VÁS ŽÁDÁME, ABYSTE PŘI VSTUPU DO PROSTORŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚLI ZAKRYTÝ OBLIČEJ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

INFORMACE DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, vzhledem k mnoha novinkám, které nám nový školní rok přináší vás prosíme, abyste si pozorně přečetli všechny informace. Děkujeme.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY

S potěšením oznamujeme, že se nám podařilo prodloužit délku provozní doby mateřské školy.  Nyní bude od 6:15 do 16:15.

Nová organizace dne:

 • Příchod: 6:15 – 8:00 (od 6:15 do 7:15 se všechny děti scházejí v oranžové – zvoňte na oranžovou, od 7:15 odcházejí děti do zelené třídy – zvoňte na svou třídu)
 • Odchod po obědě: 12:00 – 12:30 (zvoňte na svou třídu)
 • Odchod po spaní: 14:15 – 16:15 (od 14:15 do 15:30 jsou děti ve svých třídách – zvoňte na svou třídu, od 15:30 se spojují v zelené třídě – zvoňte na zelenou třídu)

KONTAKTY A FINANCE Z MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Dnes byly na účty rozeslány přeplatky ze stravného a školného ze školního roku 2019/2020 podle vypočítané částky. Prosíme, zkontrolujte své učty.

PROSÍME, ZRUŠTE VŠECHNY TRVALÉ PŘÍKAZY K PLATBĚ. 

V novém školním roce se změní způsob plateb za stravování a způsob odhlašování v případě nemoci. Všechny potřebné informace dostanete na TŘÍDNÍ SCHŮZCE.

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

V úterý 8.9.2020 od 16:00 proběhne třídní schůzka, kde získáte důležité informace k novému provozu, organizaci, způsobu omlouvání a platbám. Prosíme, přijďte bez dětí. Děkujeme.

NOVÉ TELEFONNÍ KONTAKTY

 • ZELENÁ TŘÍDA: 325 654 943
 • ORANŽOVÁ TŘÍDA: 313 105 585
 • ŘEDITELKA: 737 236 956

Prosíme, VOLEJTE VŽDY NEJDŘÍVE DO SVÉ TŘÍDY. Pokud telefon nikdo nebere, zkuste druhou třídu. Organizační věci, otázky a případné omlouvání dítěte směřujte především k učitelkám z vaší třídy.

JAK SE PŘIPRAVIT DO ŠKOLKY?

Podívejte se, co všechno byste si měli do školky přinést a připravit. Vzhledem k tomu, že měníme pokyny, moc prosíme, aby si seznam pročetli VŠICHNI (nejen noví rodiče).

SEZNAM ZDE

PLAVÁNÍ

V tomto školním roce budeme každé úterý jezdit plavat do Aquabelly Poděbrady, začínáme od 15.9.2020. Budeme jezdit vlastním autobusem. Naše děti se budou převlékat a čekat v prostoru odděleném od ostatní veřejnosti. V případě karantény budou hodiny nahrazeny později. Platba 1.000 Kč na dítě (10 lekcí). Prosíme, nahlaste, pokud budete mít zájem do konce týdne.

DĚKUJEME A JIŽ SE NA VÁS TĚŠÍME V NOVÉ  A KRÁSNÉ ŠKOLCE!

 

Vážení rodiče, provoz Mateřské školy Sokoleč bude obnoven od 

1.9.2020

Zároveň Vás zveme na slavnostní otevření nové mateřské školy, v rámci kterého si můžete s dětmi prohlédnout prostory nové budovy. 

VÝLET PŘEDŠKOLÁKŮ

Dne 24.6.2020 jsme s malou skupinkou našich nejstarších vyrazili na tajný výlet. Z důvodu současné hygienické situace jsme nechtěli nic riskovat, a tak jsme jeli do Poděbrad. I tady jsme si s dětmi dokázali užít plno legrace a zábavy. Na všechny děti budeme vzpomínat a doufáme, že se nám přijdou v první třídě pochlubit vysvědčením.

NEJŠIKOVNĚJŠÍ TATÍNKOVÉ

23.6. proběhla velká stěhovací akce, při které jsme požádaly naše rodiče o spolupráci. Přidalo se k nám noho tatínků, kteří ze všech sil pracovali, aby přemístili všechny skříně do nové budovy. Proč hledat superhrdiny, když máme tak šikovné a silné tatínky? Všem VELMI děkujeme za pomoc, spolupráci a ochotu. Dětičky se i díky vám mohou těšit na novou krásnou školku.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – TERMÍNY

 • Proběhne dne 12.5. v budově MŠ Sokoleč V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
 • Bez přítomnosti dítěte
 • Je nutné se registrovat na termín

ZÁPIS

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – TERMÍNY

 • Proběhne dne 12.5. v budově MŠ Sokoleč V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
 • Bez přítomnosti dítěte
 • Je nutné se registrovat na termín

ZÁPIS